Bolile Albinelor

Majoritatea bolilor la albine sunt determinate, ca şi la celelalte specii de animale, de diverse minuscule vieţuitoare, ce se înmulţesc în interiorul sau la exteriorul organismului şi se hrănesc pe seama acestuia, provocînd leziuni anatomo-patologice şi dereglări funcţionale, care adesea antrenează moartea individului.

Cunoaşterea, în linii mari, atât a agenţilor patogeni, cât şi a mijloacelor organice de apărare se impune ca o necesitate deoarece la albine contaminarea și infectia se fac foarte ușor.

Bolile albinelor se pot împărţi în boli necontagioase, contagioase şi intoxicaţii.